(KYBER)ŠIKANA – “Nejzazší hranice je blíž, než si myslíš” / (CYBER)BULLYING – kyberšikana


The final frontier is closer than you think.