Has This Teacher Found the Solution to Bullying?


האם מורה זו מצאה את הפתרון לבעיית הבריונות? מורה מצאה דרך מושלמת למנוע בריונות. כל אחד חייב לראות את זה בכל יום שישי , המורה הזאת למתמטיקה ביקשה מתלמידיה לכתוב 4 שמות על דף נייר. שמות של 4 חברים מהכיתה שהיו מעוניינים לשבת לידם בשבוע הבא. בנוסף עליהם לציין שם של תלמיד שהיה לדעתם חבר טוב בשבוע האחרון. התלמידים מסרו את הפתקים למורה בצורה דיסקרטית. בסיום יום הלימודים, המורה, קטי פיט, אספה את הפתקים והניחה אותם מולה. היא בחנה אותם וחיפשה דפוסים חוזרים. מי לא מקבל בקשה מאף אחד אחר? מי לא יודע את מי לבחור? למי היו מיליון חברים בשבוע שעבר והשבוע אין לא אף חבר אחד? הסיבה האמיתית לפתקים לא הייתה סידורי הישיבה החדשים, או איתור החברים הטובים של השבוע. היא עשתה זאת כדי לאתר ילדים בודדים וילדים המתקשים לתקשר עם האחר. בעזרת תרגיל זה קטי ידעה איזה ילדים נשארים בצד… הצליחה להבחין מיד בין אלו שחווים הטרדה לאלו המתנהגים בצורה בריונית. בדרך זו היא הבחינה בילדים הבודדים. האמת יצאה לאור בעזרת אותם פתקים. קטי מאמינה שכל אלימות חיצונית מתחילה בתחושה של בדידות פנימית. היא מחפשת דפוסים חוזרים כבר בגילאים הצעירים, כדי להגיע לאלו הזקוקים לעזרה בזמן. לפני שהם פונים לאלימות או מעשי פשע – כנגד תלמידים אחרים וכנגד עצמם. לפני שמתרחשים מעשי טבח כמו בבי”ס קולומביין וסנדי הוק. כשהיא יושבת בכיתה ולפניה פרושים הפתקים של התלמידים היא מצילה חיים! היא מוודאה שהילדים שזקוקים לעזרה יקבלו אותה. המעשה הפשוט והחכם שלה מעורר השראה. השנה קטי תפרוש אחרי שנים של יצירת שינוי בתרבות ובחיי ילדים. אנא הפיצו את הרעיון המבריק של קטי תורגם על ידי “מרכז אפשרויות”, בו נערכות קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות לילדים.